Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái H.Sau đó đưa tay lên ngang vai, lòng bàn tay hướng về sau rồi làm động tác hất tay ra phía sau qua vai.