Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, úp chếch bên phải đồng thời đầu nghiêng theo.

Advertisement


Advertisement