Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016


Tiếng anh: tomorrow

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để ngón cái chạm vào thái dương bên phải. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy cổ tay bật ra cho cẳng tay gần như dựng đứng. Đầu ngón cái hướng lên.
Advertisement


Advertisement