Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt chếch bên trái rối kéo đưa theo nửa đường cong vòng tròn về bên phải. Sau đó hai tay khép đặt xiên hai bên háng rồi đẩy xuống.

Advertisement


Advertisement