Toàn Quốc Danh Từ Đồ vật Lễ hội 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyVật dùng để biếu tặng hay cúng tế.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Trung Quốc / Trung Hoa
China

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt ngón trỏ chạm vào phần ngực trên bên trái, lòng bàn tay hướng vào thân người. Kéo ngón trỏ từ trái qua phải, sau đó kéo


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

Ký Hiệu cùng phân loại Lễ hội

dân tộc kinh

Bình Dương Lễ hội
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lên, hai ngón cái áp sát nhau ở trước tầm ngực rồi kéo đánh vòng vào người, hai nắm tay chập lại.Sau đó tay phải đánh chữ c


Xem Video
quốc ca

Bình Dương Lễ hội
2006

Tay phải nắm đặt trước miệng đưa qua đưa lại. Sau đó đưa bàn tay phải giơ cao qua khỏi đầu, lòng bàn tay hướng ra trước rồi kéo xuống uốn lượn dạn


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

đường góc đáy thân trước

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Xem Video
suốt chỉ

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên, tay phải nắm vào ngón trỏ trái. Sau đó hai nắm, chỉa hai ngón út ra, hai đầu ngón út chạm nhau rồi kéo hai tay dang ra hai


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam