Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón tay cái ra, đưa qua chạm vào vai trái.