Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, sáu đầu ngón chạm nhau, lòng bàn tay hướng vào nhau tạo dạng như mái nhà đặt tay trước tầm ngực.Sau đó bàn tay phải vuốt vuốt trên má phải hai cái.

Advertisement


Advertisement