Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép ngửa, sống tay đặt bên ngực trái kéo xéo qua phải.

Advertisement


Advertisement