Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe để gần nhau, lòng bàn tay hướng vào rồi kéo sang hai bên.

Advertisement


Advertisement