Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Thực Vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải chúm từ từ mở (nở) ra.

Advertisement


Advertisement