Bình Dương Hành động Thực Vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải chúm từ từ mở (nở) ra.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

bày tiệc

Hà Nội Hành động
2006

Bàn tay trái khép, dựng đứng, long bàn tay hướng sang trái, bàn tay phải khép ngửa, đẩy chạm đầu ngón tay chạm đầu ngón tay vào lòng bàn tay trái. Sau đó,


Xem Video
theo dõi

Huế Hành động
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lên đặt hai tay trước tầm ngực rồi đẩy hai tay ra vào so le nhau.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thực Vật

chôm chôm

Bình Dương Thực Vật
2006

Tay trái khép, úp trước tầm ngực, các ngón tay phải chạm úp lên mu bàn tay trái rồi chúm lại vuốt lên hai lần.


Xem Video
hoa phượng

Bình Dương Thực Vật
2006

Tay phải chúm, đưa ngửa ra trước rồi hơi mở xòe các ngón tay ra. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ cong ra, hai ngón trỏ móc với nhau hai lần.


Xem Video
hoa

Bình Dương Thực Vật
2006

Tay phải chụm, đưa ngửa ra trước rồi hơi mở xòe các ngón tay ra.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

viên ngọc

Bình Dương Đồ vật Trang phục
2006

Tay trái úp ngang tầm ngực, tay phải xòe, các ngón tóp vào, đặt ngửa tay phải lên cổ tay trái rồi lắc cổ tay phải qua lại, mắt nhìn vào tay phải.


Xem Video
quần sọt

Hà Nội Trang phục
2006

Các ngón tay phải nắm chạm ngay quần. Sau đó đánh chữ cái Q và S.


Xem Video
áo len

Lâm Đồng Trang phục
2006

Hai tay giơ lên ngang vai, các đầu ngón tay chạm vai áo rồi kéo hai tay vào chạm giữa ngực trên và kéo xuống tới bụng.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai trỏ ra đặt ch


Xem Video


Nhà Tài Trợ