Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Tiếng anh: have sex

Cách làm ký hiệu

Các ngón tay cong, lòng bàn tay hướng xuống. Lật cổ tay hướng lên.Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

cắt
to cut

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Bắp tay xuôi theo thân người. Cẳng tay giơ ngang bụng. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Đẩy bàn tay chéo ra trước. Hai ngón tay khép


Xem Video
viết

Bình Dương Hành động
2006

Tay trái khép, đặt ngửa ra trước, tay phải nắm, ngón cái chạm ngón trỏ rồi làm động tác viết hờ trên lòng bàn tay trái.


Xem Video
đi bộ
to walk

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay theo hình vẽ. Đưa lên vị trí ngang ngực phía bên hông. Làm động tác di chuyển từng ngón tay theo hướng tới.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

tròng đen (mắt)

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Ngón trỏ phải chỉ vào mắt, sau đó đưa lên vuốt ngang theo đường lông mày phải.


Xem Video
nhà thuốc

Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai bàn tay khép, các đầu ngón tay chạm nhau taọ dạng như nhà.Sau đó tay trái ngửa, tay phải nắm, , đặt tay phải lên lòng bàn tay trái rồi đưa tay phải lên mi


Xem Video
bầu (mang thai)

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Bàn tay phải xòe, úp giữa ngực rồi kéo xuống bụng theo vòng cong đặt bàn tay ngửa lên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

chạy (thuyền)
to run (a boat)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giao Thông Hành động
2016

"Bàn tay trái làm giống hình vẽ rồi đặt nằm ngửa trước ngực. Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay phải đặt thẳng đứng chạm vào cổ tay trái. Lòng bàn ta


Xem Video
xin đường

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Hành động
2006

Hai bàn tay khép, chắp lại đặt phía trước ngực rồi đánh nhẹ hai bàn tay chắp xuống một cái đồng thời đầu cúi nhẹ theo. Sau đó bàn tay phải khép đưa san


Xem Video
nghiêm chỉnh

Bình Dương Giao Thông
2006

Đầu ngón cái chấm bên ngực trái, lòng bàn tay úp, rồi kéo từ ngực trái xuống ngang qua giữa ngực. Sau đó bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái đặt


Xem VideoAdvertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam