Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ số lớn

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ số lớn

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ phổ biến

mi-tom-7453

mì tôm

13 thg 5, 2021

o-463

ô

(không có)

ban-2334

bán

(không có)

albania-7330

Albania

29 thg 3, 2021

kien-2243

kiến

(không có)

phuc-hoi-7273

phục hồi

3 thg 5, 2020

chet-2497

chết

(không có)

d-452

đ

(không có)

vo-712

vợ

(không có)

t-469

t

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.