Hải Phòng Thời Gian 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chỉ vào vị trí đeo đồng hồ của tay trái, sau đó bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng ra trước rồi đẩy thẳng ra trước.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

buổi trưa

Hải Phòng Thời Gian
2006

Tay phải đánh chữ cái B. Sau đó tay trái úp ngang tầm bụng, bàn tay trái đặt dưới khuỷu tay phải đồng thời tay phải chuyển sang chữ cái T.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

đề-ca-mét (dam)

Toàn Quốc Khác
2021

Xem Video


Nhà Tài Trợ