Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái X, đặt tay lên ngang trước mũi rồi kéo tay ra phía trước.Sau đó hai tay xòe, úp tay trái trước tầm bụng, úp tay phải ngoài tay trái rồi đưa tay phải ra xa về phía trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác