Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ nằm ngang, đưa hai tay giang rộng ra trước ngang tầm bụng rồi quay vòng tròn hai tay ( 2 vòng). Sau đó hai bàn tay nắm lại tay trái đặt cao hơn tay phải rồi cử động hai tay, tay phải làm động tác như quất dây cương ngựa.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác