Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái X đặt tay lên mũi rồi kéo đưa tay ra trước đồng thời đầu gật xuống mắt nhìn theo tay.