Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đánh mạnh tay phải từ vai phải ra trước , lập tức mở tay ra rồi kéo vào và nắm tay lại đặt vào lòng bàn tay trái.