Huế Danh Từ 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyThuộc về thời đã qua từ rất lâu rồi.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Đồng Nai

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn
2016

Hai bàn tay làm theo hình vẽ. Đưa 2 bàn tay lên vị trí ngang tai, lòng 2 bàn tay hướng vào thân người. Làm động tác lắc nhẹ trong khi di chuyển 2 bàn tay lên theo h


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa HuếTin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam