46 bài hát được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 9 đến 16
Câu chuyện "Nhổ củ cải" bằng NNKH

2020

Xem Video
Câu chuyện " Món quà bí mật"

2020

Xem Video
Câu chuyện " Nặn người tuyết" phiên bản NNKH

2020

Xem Video
5 từ vựng chủ đề Giáng sinh

2020

Xem Video
Ba Ngọn Nến

2016
Trình diễn: Nhóm phiên dịch NNKH TPHCM

Xem Video
Cháu đi mẫu giáo

2016
Trình diễn: Nhóm phiên dịch NNKH TPHCM

Xem Video
Rửa mặt như mèo

2016
Trình diễn: Nhóm phiên dịch NNKH TPHCM

Xem Video
Ngày đầu tiên đi học

2016
Trình diễn: Nhóm phiên dịch NNKH TPHCM

Xem Video


46 bài hát được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 9 đến 16

*Bản quyền bài hát thuộc về tác giả là những nhạc sĩ và những cá nhân / đơn vị trình diễn. Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu chỉ sử dụng cho mục đích giáo dục. Nếu bạn là tác giả của những tác phẩm trên và không muốn chúng được sử dụng vì mục đích như vậy, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Nhà Tài Trợ