Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép, ngửa tay ra trước.Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau đưa vào viết hờ trên lòng bàn tay trái , sau đó đưa lên vuốt nhẹ theo đường chân mày phải.
Advertisement


Advertisement