Advertisement

Liên kết từ

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề14 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
hay
good

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ
2016

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Cánh tay xuôi theo thân mình. Cẳng tay giơ lên sao cho bàn tay ngửa và cao gần bằng vai. Xoay cổ tay cho bàn tay nằm úp xuống đồng th


Xem Video


Advertisement
hay là / hoặc là
or

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ
2016

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Bắp tay xuôi theo thân mình. Cẳng tay gần như vuông góc với cánh tay. Bàn tay úp. Xoay cổ tay cho bàn tay lật ngửa lên. "


Xem Video
khi
when

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ
2016

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt thẳng đứng, cao ngang mặt. Bàn tay phải làm theo hình bên để nằm úp rồi dùng ngón trỏ chỉ vào đầu ngón giữa của tay trái sau đ


Xem Video
Advertisement
khi
when

Hà Nội Khác Liên kết từ
2016

Bàn tay trái làm theo hình vẽ (1) .Đưa cánh tay trái lên, bàn tay thẳng đứng, lòng bàn tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2), 2 lòng bàn tay hướng


Xem Video
nếu
if

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ
2016

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi để 2 cẳng tay song song. Hai lòng bàn tay đối nhau. Đầu ngón tay hướng lên. Đưa 2 tay lên xuống lần lượt. Mắt nhướng lê


Xem Video
Advertisement
nếu
if

Hà Nội Khác Liên kết từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đưa tay lên mắt phải. Gập cổ tay xuống cho ngón trỏ nằm sát mí mắt dưới. Lòng bàn tay hướng xuống. Đầu ngón tay hư


Xem Video
nhưng
but

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ
2016

Bàn tay phải làm như hình 1 rồi để trước bụng.Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng xuống. Lật bàn tay qua phải đồng thời chuyển bàn tay thành hình dạng 2, M


Xem Video
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement


14 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam