Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm vào áo hơi kéo ra. Các đầu ngón của hai bàn tay chạm hai bên gần bờ vai kéo dọc xuống theo vòng nách.