Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái úp ngang tầm ngực, bàn tay phải úp lên bắp tay trái rồi cào từ bắp tay trái xuống tới cổ tay.Ký Hiệu cùng phân loại