Toàn Quốc Địa Lý 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyNửa phía bắc của Trái Đất, từ xích đạo đến Bắc Cực.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Địa LýKý Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

bâu áo

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai tay nắm chừa hai ngón cái và trỏ ra, có khoảng cách, đặt tay ra sau ót rồi kéo hai tay ra trước vòng theo chân cổ áo. Sau đó tay phải nắm áo rồi giựt nhẹ �


Xem Video


Nhà Tài Trợ