Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép đưa ra trước, tay phải nắm tay trái, vuốt ra trước. Tay phải nắm, ngón trỏ chỉ vào thái dương đồng thời đầu nghiêng sang phải.

Advertisement


Advertisement