Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đặt ngửa trước tầm ngực, mũi ngón tay hướng ra trước, tay phải nắm úp, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, chỉ vào lòng bàn tay trái hai lần.Sau đó tay phải chúm lại đặt lên giữa trán.
Advertisement


Advertisement