Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ngửa đưa ra trước tầm ngực, các ngón tay phải chụm lại, chạm các đầu ngón lên lòng bàn tay trái đồng thời di chuyển chạm xung quanh các ngón tay trái, sau đó nhích tay phải lên một chút rồi xoe xoe các ngón tay đồng thời cũng di chuyển xung quanh lòng bàn tay trái.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement