Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm đưa lên bên mép miệng phải, hai tay xòe, các ngón tay hơi tóp vào, đặt trước hai bên tầm ngực rồi lăn cuốn ra trước.