Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm đưa lên bên mép miệng phải. Hai tay đặt gần nhau ở tầm cổ, các đầu ngón chạm nhau, kéo sang hai phía rồi chụm các ngón tay lại.