Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe, úp trước tầm bụng, hai tay để sát nhau rồi lật ngửa lên đồng thời kéo dang rộng hai bên.
Advertisement


Advertisement