Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ hướng xuống đưa hai ta ra trước, hai ngón trrỏ chạm nhau rồi kéo vào trong người tạo môt vòng tròn to.Sau đó hai tay khép.áp hai mu bàn tay với nhau rồi hơi đẩy hai tay ra trước đồng thời tách hai tay sang hai bên.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement