Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bên phải

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bên phải

Từ phổ biến

song-1812

sống

(không có)

vien-thuoc-7284

Viên thuốc

28 thg 8, 2020

ho-hang-676

họ hàng

(không có)

dia-chi-7315

địa chỉ

27 thg 3, 2021

vien-thuoc-7283

Viên thuốc

28 thg 8, 2020

ao-ho-1064

ao hồ

(không có)

xay-ra-7282

Xảy ra

28 thg 8, 2020

banh-tet-3317

bánh tét

(không có)

de-1668

đẻ

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.