Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B rồi chuyển sang chữ cái P đồng thời bàn tay trái úp lên bắp tay phải.

Advertisement


Advertisement