Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm đưa ngửa ra trước, tay phải nắm chừa ngón trỏ và ngón giữa ra úp lên cổ tay trái. Sau đó đưa tay phải lên bên thái dương phải rồi kéo thụt xuống, sau đó đưa ngửa tay ra ngang tầm vai phải, các ngón tay cong lại.
Advertisement


Advertisement