Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm lỏng, đưa ra trước tầm ngực, ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay chỉa thẳng ra rồi đặt chéo lên nhau.

Advertisement


Advertisement