Cần Thơ Thời Gian 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Đánh chữ cái H và N.Sau đó hai bàn tay ngửa đưa ra trước rồi hai tay cùng nhấn xuống rồi nâng lên rồi nhấn trở xuống.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

thứ bảy

Cần Thơ Thời Gian
2006

Tay phải đánh chữ cái T, sau đó chỉa ngón cái về hướng bên trái, chỉa ngón trỏ hướng lên, đưa tay đặt ngay cằm rồi đẩy tay ra trước.


Xem Video
tuần lễ

Bình Dương Thời Gian
2006

Ngón trỏ và ngón cái của tay phải kẹp ngay cổ tay trái kéo lên (các ngón tay thả lỏng tự nhiên). Sau đó hai bàn tay hơi xòe, các ngón tay hơi cong, áp hai cổ ta


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần ThơNhà Tài Trợ