Bình Dương Giáo Dục Hành động Quân sự 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay khép, để sát nhau, úp trước tầm ngực rồi đẩy xoay hai vòng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

âm vị (ngôn ngữ ký hiệu)
phoneme/phonology

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục
2017

Bàn tay phải làm như kí hiệu chữ V, lòng bàn tay hướng xuống. Bàn tay trái mở, ngón tay duỗi tự nhiên, lòng bàn tay hướng sang phải. Đặt hai tay song song ngang nh


Xem Video
chúng em

Hải Phòng Gia đình - Quan hệ gia đình Giáo Dục
2006

Bàn tay phải úp song song với mặt đất hơi chếch sang bên trái rồi kéo khỏa khoảng rộng từ trái sang phải, sau đó úp bàn tay vào giữa ngực.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

Ký Hiệu cùng phân loại Quân sự

súng đại bác

Bình Dương Quân sự
2006

Cánh tay trái úp ngang tầm bụng, cánh tay phải đưa ra trước, gác khuỷu tay phải lên bàn tay trái, bàn tay phải nắm chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra rồi gi


Xem Video
ra lệnh

Bình Dương Hành động Quân sự
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt lên trước miệng rồi đẩy mạnh tay ra trước hướng chếch qua phải.


Xem Video
kẻ thù

Hải Phòng Quân sự
2006

Tay phải để kí hiệu chữ K. Sau đó hai tay nắm cứng đưa mạnh ra trước hơi chếch về bên trái, mắt nhìn theo tay.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

lấm tấm

Lâm Đồng Trang phục
2006

Ngón trỏ tay phải chạm chấm chấm nhẹ trong lòng bàn tay trái.


Xem Video
cà vạt

Lâm Đồng Đồ vật Trang phục
2006

Hai bàn tay xòe, các ngón tay cong, úp hai tay vào bụng, sau đó bàn tay trái giữ y vị trí , di chuyển bàn tay phải lên tới gần cổ.


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam