Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái gập ngang tầm ngực, lòng bàn tay úp.Tay phải khép, dùng sống lưng tay phải chặt vạt từ cổ tay trái vào tới khuỷu tay.