Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016


Tiếng anh: a fish

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình vẽ. Tay trái đặt úp xuống ngang bụng. Bàn tay phải đặt nằm ngửa chạm vào lưng bàn tay trái. Tay phải kéo về phía khuỷu tay trái nhưng vẫn chạm.