Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ và ngón giữa ra đặt hai tay dang rộng hai bên, lòng bàn tay hướng vào người rồi đẩy mạnh hai vào gần nhau ở trước tầm ngực ( hai lần)