Advertisement
Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

Tay phải để kí hiệu chữ cái C, sau đó các ngón tay duỗi thẳng ra xoáy một vòng đưa lên miệng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Ẩm thực - Món ăn

sinh tố

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn
2006

Bàn tay trái có dạng như chữ C, lòng bàn tay hướng sang phải, đặt trước tầm ngực , bàn tay phải nắm, đầu ngón cái chạm ngón trỏ đưa ra trước rồi ấn


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

một ít/ một chút

Toàn Quốc Khác
2021

Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam