Bình Dương Con vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay xòe, hai lòng bàn tay hướng ra trước, hai cổ tay chạm nhau rồi cử động các ngón tay đồng thời di chuyển ra trước.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Con vật

con muỗi
mosquito

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật
2017

Ngón giữa tay phải cong, các ngón khác để bình thường, lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay trái duỗi khép, lòng bàn tay hướng xuống. Ngón giữa tay phải chạ


Xem Video
ốc

Bình Dương Con vật
2006

Tay trái nắm còn lỗ tròn nhỏ, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ cong ra đư vào lỗ tròn của tay trái rồi xoáy móc lên hai lần.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

trang trí

Hà Nội Hành động Trang phục
2006

Bàn tay trái khép, đưa ra trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng sang phải, bàn tay phải khép, úp lòng bàn tay phải lên lòng bàn tay trái rồi vuốt bàn tay phải ra m


Xem Video
khuyên tai

Huế Trang phục
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra hơi cong, chạm đầu ngón trỏ ngay dái tai phải.


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam