Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: soil/ land

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình. Đặt tay ra trước. Cẳng tay thẳng. Lòng bàn tay hướng lên trên. Nắm tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó, bóp nhẹ các ngón"