Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ dãy núi

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ dãy núi

Từ phổ biến

s-468

s

(không có)

bac-si-4356

bác sĩ

(không có)

chinh-phu-6914

chính phủ

31 thg 8, 2017

hoa-nhap-6957

hoà nhập

31 thg 8, 2017

boi-loi-524

bơi (lội)

(không có)

ban-1073

bàn

(không có)

mau-do-298

màu đỏ

(không có)

cho-2137

chó

(không có)

mi-y-7455

mì Ý

13 thg 5, 2021

luat-7213

Luật

27 thg 10, 2019

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.