Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ điều tra

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ điều tra

Từ phổ biến

cam-on-2426

cảm ơn

(không có)

ho-dan-1353

hồ dán

(không có)

d-452

đ

(không có)

mua-dong-966

mùa đông

(không có)

sot-7275

sốt

3 thg 5, 2020

nhiet-do-7271

nhiệt độ

3 thg 5, 2020

chau-626

cháu

(không có)

su-su-7026

su su

4 thg 9, 2017

quat-1469

quạt

(không có)

ao-ho-1063

ao hồ

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.