Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ giun móc

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ giun móc

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra trước rồi cử động ngón tay qua lại đồng thời di chuyển tay ra trước.Sau đó cong ngón tay trỏ phải lại rồi làm động tác móc hai lần.

Tài liệu tham khảo

VSDIC

Từ phổ biến

bo-bit-tet-7448

bò bít tết

13 thg 5, 2021

i-457

i

(không có)

cong-bang-6931

công bằng

31 thg 8, 2017

chi-tiet-6913

chi tiết

31 thg 8, 2017

h-456

h

(không có)

con-tho-2206

con thỏ

(không có)

de-1668

đẻ

(không có)

an-uong-4352

ăn uống

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.