Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái gập ngang tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào trong, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa xuống, đặt hai ngón đó bên ngoài tay trái rồi làm động tác bước đi dọc theo cánh tay trái.