Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Dùng hai ngón trỏ vẽ hình vuông cụ thể trước tầm ngực.