Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải để kí hiệu chữ N. Các ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay hướng vào trong, rồi đưa một vòng trước ngực.