Lâm Đồng Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay xòe, ngón trỏ và ngón cái của hai tay chạm nhau tạo lỗ tròn, đưa lên trước tầm miệng rồi rải cùng lúc hai tay xuống , lòng bàn tay úp.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

câu cá

Lâm Đồng Hành động
2006

Bàn tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, cánh tay duỗi thẳng ra phía trước rồi giật co tay vào.


Xem Video
chào

Hải Phòng Hành động
2006

Bàn tay phải khép đặt chếch lên trán.


Xem Video
kể

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải đánh chữ cái K để bên mép miệnphải rồi xoay nhẹ hai lần.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

u

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa lên, hai ngón khép lại.


Xem Video


Nhà Tài Trợ